Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján. Adatkezelő:

Név: Swan Med Hungary Kft.
Székhely, levelezési cím: 4033 Debrecen, Kádas u. 18.
E-mail: info@dotsdiet.hu
Telefonszám: +36 20 228 3688
Weboldal: www.dotsdiet.com
Tárhelyszolgáltató:
Név: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ KFT.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. emelet B05001.
E-mail cím: info@rackforest.hu
Telefonszám: +36 1 211 0044

1. A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása
A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

1.2. Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit az Adatkezelő honlapja a Felhasználó böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentsen bizonyos beállításokat, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön a Felhasználókról.
A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a Felhasználó eszköze tárol, ezzel azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.


1.3. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő jogos érdeke. Tehát ebben az esetben nem szükséges az érintett hozzájárulása sem az adatkezeléshez, csupán megfelelő tájékoztatást kell nyújtani a számára, valamint a cél eléréshez szükséges és arányos mértékben, a minimálisan szükséges ideig szabad csak kezelni a személyes adatokat (ami a session sütik esetén a böngészési munkamenet végét, vagyis a böngésző bezárást jelenti).
Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Felhasználó hozzájárulása, tekintettel az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésére.


2. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

2.1. Regisztráció a weboldalon
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.
Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulásának visszavonásáig.
Az adatkezelés jogalapja: A Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]


2.2. A rendelés feldolgozása
A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek az adatkezelési tevékenységek.
Kezelt adatok: Az adatkezelés során az Adatkezelő a Felhasználó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.
Amennyiben a Felhasználó rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]


2.3. A számla kiállítása
Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Az adatkezelés jogalapja: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
Adattovábbítás történik a számlakiállítás során a számlázó programot üzemeltető szolgáltató részére.


2.4. Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.
Kezelt adatok: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
A termékek kiszállításához a személyes adatok a kiszállítást végző szerződő partnerünk részére továbbításra kerülnek.


2.5. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás
Az érintett a webáruház email címére küldött üzenettel illetve telefonon is felveheti az társasággal a kapcsolatot.
Adatkezelés célja: Érintett azonosítása, érintettel történő kapcsolattartás és kapcsolattartás Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az érintett által megadott adat Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Érintettek köre: Azon személyek akik emailben, telefonon felveszik a társasággal a kapcsolatot illetve szerződéses jogviszonyban állnak az adatkezelővel.
Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig, legfeljebb a megkereséstől számított 1 évig. Adatfeldolgozó: email kiszolgáló


2.6. Social media használata
Az adatkezelő megjelenhet különböző social media felületeken.
Az adatkezelés célja: az érintett érdeklődéséhez igazodó hirdetés megjelenítése, valamint a weboldal termékeinek, szolgáltatásairól szóló tartalmak megosztása, közösségi oldalon való kapcsolattartás.
Kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált felhasználó neve, profilképe, nyilvános megosztások, bejegyzés kedvelések, hozzászólások, privát üzenetek.
Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált az adott közösségi oldalon és követi a társaság közösségi oldalát, vagy felvette a kapcsolatot vele.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezelési időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.
Az adatgyűjtés és adatkezelés részleteiről az érintett az adott közösségi oldal adatvédelmi szabályzatában tájékozódhat.
A facebook.com anonim statisztikákat is biztosít az üzleti oldalak számára, a társaság és a facebook.com ezen adatok tekintetében közös adatkezelőnek számít. További tájékoztató a Facebook oldallal kapcsolatos közös adatkezeléséről: (https://www.facebook.com/legal/terms/ page_controller_addendum)


2.7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az Adatkezelő csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más állami szervek számára. Így például, ha a rendőrség vagy ügyészség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.
A megrendelések teljesítéséhez és bizonyos szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe. A következő külső partnerekkel állunk kapcsolatban szolgáltatásaink biztosításához:
– Tranzakciós levél szolgáltató
– Weboldal üzemeltető: Név: Maximum Business Kft., levelezési cím: 1156 Budapest, Nádastó Park 35. fsz. 2/A., e-mail cím: info@maximumbusiness.hu
– Könyvelő iroda: JS-Cont Hungary Számviteli és Adótanácsadó Kft., székhely: 4225.Debrecen, Északi sor 45., iroda@jsconthungary.hu
– Futárszolgálat: GLS General Logistic System Hungary Kft., 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., info@gls-hungary.com
– Számlázó rendszer: billingo.hu – Billingo Technologies Zrt., székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, e-mail cím: hello@billingo.hu
– Online fizetési rendszer: Barion Payment Zrt., székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1., E-mail cím: support@barion.com


3. Panaszkezelés
Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben a Felhasználó panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.
Kezelt adatok: Felhasználó neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.
Az adatkezelés időtartama: A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.
Az adatkezelés jogalapja: Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal a Felhasználó önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/
A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].


4. Marketing célú adatkezelések
A vásárlási folyamat során lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A hírlevél feliratkozás során a Felhasználó nevének és email címének kezelése történik.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az érintett önkéntes hozzájárulása.
A Felhasználó a reklámokról bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.


5. Az adatkezelés során a Felhasználót megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül a Felhasználót a GDPR előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
• a hozzájárulás visszavonásának joga
• személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés • helyesbítéshez való jog
• adatkezelés korlátozása,
• törléshez való jog
• tiltakozáshoz való jog
• hordozhatósághoz való jog.
Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel a Felhasználóról), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben a Felhasználó a honlap vásárlója volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük, adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával a Felhasználó, mint vásárló is beazonosítható.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.


6. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor a Felhasználó személyes adataival dolgoznak.


7. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a Felhasználó szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.


8. Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja a Felhasználót az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást a Felhasználó bármikor visszavonhatja,
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy a Felhasználó köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és a Felhasználóra nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül a Felhasználónak hozzá is kell járulnia.
usercart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram